Начало

  

Добре дошли на официалната интернет-страница 

на Основно училище „Д-р Петър Берон“ – Плевен!

СЪОБЩЕНИЕ
На 13.09.2017 г. (сряда) от 18.00 ч. ще се състои родителска среща за учениците от І до VІІ клас, включително.

Това е ВТОРА среща за родителите на първокласниците.
Заповядайте!

 

СЪОБЩЕНИЕ
Родителската среща за ПЪРВИ клас за учебната 2017/18 година ще се проведе на 04.09.2017 г. (понеделник) от 18 часа.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

         Ръководството на ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен уведомява всички родители на първокласници през учебната 2017/2018 година, че на 05.06.2017 г. (понеделник) от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща. 

 
 
 

СЛОВО НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

ПО ПОВОД 45 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ПЛЕВЕН

    Уважаеми колеги и гости, скъпи ученици и родители,

   Днес ние честваме 45 години от създаването на Основно училище „Д-р Петър Берон“  и 60 години образователно дело в местността „Бейски баир“ – 45 години любов към каузата „образование“, 45 години отговорност и задължение към учениците ни, 45 години знак за качествено обучение, новаторство, иновативност и висок професионализъм.

   Нашият патрон – д-р Петър Берон е един от първите българи през Възраждането , който дава знак, че България и българите са част от цивилизована Европа. Със своята малка книжица „Буквар с различни поучения“ д-р Петър Берон поставя основите на новобългарското образование. Той е първият български педагог, който се обявява решително за светско образование. Ние – неговите наследници- сме горди от факта, че нашето училище носи името на един от най-видните възрожденци – учен, енциклопедист, просветен деец, педагог, лекар и философ.

  Щастлива съм, че вече осем години имам удоволствието и привилегията да бъда ръководител и част от екипа, който със своя труд, ентусиазъм и  всеотдайност, по – бероновски,   извоюва своето достойно място в образователната система в град Плевен. Период, в който следвахме примера от миналото, но и поставихме началото на нови традиции, създадохме собствен облик и мисия.

      Днес творческата ни енергия е насочена към детайлно разгръщане на способностите на всеки ученик, към приобщаване на нашето училище към общоевропейското образователно пространство. Полагаме усилия да превърнем училището в желана територия чрез различни проекти и програми. Търсим всички възможности за изграждане на позитивна, съвременна модерна образователна среда. Превръщаме училищната дейност в уникална възможност за провокиране на творческата активност, насочена към откривателство, към изживяване на емоционално наситени мигове на общуване с познанието, със света , който заобикаля учениците ни, защото сме убедени, че само по този начин те ще работят съзнателно и активно за постигане на пълна самоизява и успех. Горди сме, че първи в града реализирахме проект за достъп до облачните услуги за българските училиша – оборудвахме две дигитални класни стаи с таблети и специално разработена интернет-връзка. След една седмица започват дейностите по изграждане на Училищен център по природни науки и математика – център, в който ще се провежда „участващо“, диалогово, съсредоточено върху ученика, върху резултатите обучение.

 Още много конкретни факти от нашите успехи могат да се изброят…

   Но как да опишеш духа! Онази магнетична връзка с учителя – присъствие и слово, емоция и мъдрост, темперамент и компетентност, пренасящи децата през необятния свят на знанието и науката! Как да разкажеш и предадеш искреността в детските очи, обичта в сърцата и отдадеността на идеята, свързала учители, деца, родители с общи ценности, да създадем един по-добър свят! Всеки ден, всяка мисъл, всяка дейност носят белега на съзидание и отговорност с огромна доза бъдещност.

   Днес ние гледаме с любов и славим родното училище – окъпано в лъчезарни детски усмивки. Днес гледаме с надежда нашите ученици, крачещи уверено към върховете на знанието. Гледаме с възхищение нашите учители – тези всеотдайни апостоли, даряващи мъдрост и знание.

Уважаеми родители, учители , ученици,

Благодаря Ви за съпричастността! Благодаря Ви за доверието! Благодаря Ви, че всички заедно сме част от голямата идея да градим един по-добър свят!

45 години  създаваме традиция с любов, грижа и всеотдайност за децата! Прекрасен, звезден екип – ученици, учители, родители – с очи, които виждат красотата; сърце, което чувства добротата; дух, който извисява мисълта; устрем и порив за успех! Енергия на съзидатели!

   Продължаваме да пишем историята на ОУ „Д-р Петър Берон“ с много любов,  професионална компетентност, човешка топлота и отдаденост на нашите ученици! Нека има още много смели мечти, покорени върхове и безкрайни хоризонти!

  Честит празник!

 

 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Учителите и ръководството на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен канят на родителска среща всички родители / настойници на учениците от І до VІІІ клас, на 09.03.2017 г. (четвъртък), от 18.00 ч. Родителските срещи ще се проведат по класни стаи.

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 Ръководството на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен най-учтиво Ви кани на заседание на Обществения съвет към училището на 10.03.2017 г. (петък) от 18.00 ч., което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на разпределението на бюджета на училището по дейности за 2017 година;
 2. Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни комплекти за ПГ, І и V клас;
 3. Запознаване с училищния план-прием за учебната 2017/18 година и даване на становище

 ВАНЯ ДРАЖЕВА

Директор

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Уважаеми родители,

           Каним Ви на заседание, което ще се проведе на 24.11.2016 г. от 18 ч.в  Актовата зала на училището, при  следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учредяване на обществен съвет към ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен.
 2. Избор на членове – четирима редовни членове от родителите, двама резервни членове от родителите, един представител на финансиращия орган.
 3. Избор на председател за срок от 3 години.
 4. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 5. Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 5, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 6. Други.

Дата:17.11.2016 г.                                                                 ВАНЯ ДРАЖЕВА – ДИРЕКТОР

 

 

 

 

Списък на записаните ученици в Іа клас за учебната 2016/2017 година

Списък  на записаните ученици в Іб клас за учебната 2016/2017 година

Свободни места след първо класиране: 3 (три).

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

за свикване на Учередително събрание на сдружение „Успяваме заедно“ – Училищно настоятелство към ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен

Инициативен комитет в състав:

Мирослав Петров Петков, Ваня Георгиева Дражева и Любимка Красимирова Петкова – Вутова свиква учередително събрание с цел учередяване на Училищно настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен.

Каним всички граждани и заинтересовани лица в град Плевен,  на 23.03.2016 година от 18.00 ч.  в сградата на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен – ж.к. „Сторгозия“ ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, при следния дневен ред:

 1. Подготовка и приемане на Устав на Училищното настоятелство
 2. Избор на Съвет на настоятелите
 3. Избор на Контролен съвет
 4. Други

Събранието ще се счита за редовно при присъствието на най-малко 7 (седем) физически или юридически лица.

 

Инициативен комитет

28.01.2016 г.

гр. Плевен