Проекти

Училищен център по природни науки и математика

https://www.youtube.com/watch?v=Ofu8qGmJRP4

Втори ученически гвардейски отряд

https://www.youtube.com/watch?v=w_1w-_M53BY

"Твоят час" - фаза 2

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx          

     (анкетите за членовете на съвета се попълват от лицата, които са били или са и в момента членове на съвета)     
Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.