За родителите

 

СЪОБЩЕНИЕ
Родителската среща за ПЪРВИ клас за учебната 2017/18 година ще се проведе на 04.09.2017 г. (понеделник) от 18 часа.

 

Списък с учебниците за VІІІ клас за учебната 2016/17 година

СЪОБЩЕНИЕ

На 1 септември 2016 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за І клас при следния дневен ред:

  1. Организация на първия учебен ден
  2. Организиране на целодневното обучение
  3.  Разни

СЪОБЩЕНИЕ
На 10 май 2016 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща с присъствието на ученици за запознаване с Наредба № 11 от 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища, Национално външно оценяване и приемни изпити. На родителската среща ще присъстват представители на средни училища от град Плевен и региона.

 

За да се запознаете с част от дейностите в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, моля, посетете страницата ни във Фейсбук, която е достъпна без регистрация в социалната мрежа.

Фейсбук