УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”

               към  ОУ„Д-р Петър Берон“ –  гр. Плевен

Отчет за дейността на Училищно настоятелство „Успяваме заедно”през  2016г.

Уважаеми родители и гости,

През месец юни 2016 г. се учреди УН „Успяваме заедно” гр. Плевен. За периода от м.юни до м. декември 2016 г. то успя да извърши редица инициативи, които имаха за цел да подпомогнат дейността на ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Плевен.

 • Организира Великденски базар и събра средства в размер на 920,54 лв.
 • Училищното настоятелство инициира кампания за 15.09.2016г., от която бяха събрани средства в размер на 1025 лв.
 • Благотворителният концерт през м. ноември 2016г. събра 1437 лв.
 • Дарителски вноски за участие на ученици в Конференция по математическа лингвистика м. октомври 2016 г. в размер на 90 лв.
 • Организиране на Коледен базар от който бяха събрани 704 лв.
 • От членски внос и спонсорство през 2016г. са събрани 4787,75 лв.

През 2016 г. бяха набраните средства в размер на 8964,29лева. Част от тях бяха изразходвани по следния начин:

 • Разход за подпомагане изграждане Център по природни науки – 5612 лв.
 • Разходи за участия в състезания -90 лв.
 • Разходи за благотворителност – 40 лв.
 • Разходи за такси – 11 лв.
 • Разход за изработка на печат -32,45 лв.

По инициатива на Училищното настоятелство от двора на училището беше демонтирана опасна  детска пързалка.

Училищното настоятелство участва с идейно предложение в подготовка и на проект на стойност 5000 към Виваком.

Мирослав Петков – Председател на УН

23.01.2017г.

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”

                    към  ОУ„Д-р Петър Берон „ гр. Плевен

ПОКАНА

                Училищно настоятелство „Успяваме заедно” към ОУ” Д-р Петър Берон” гр. Плевен свиква събрание  на 23.01.2017 г.  от 17.30 часа в сградата на ОУ „Д-р Петър Берон”.

       Същото ще протече в следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността през 2016 г.
 2. Планиране на дейности за подпомагане училищния живот.
 3. Други

                Присъствието е наложително. 

                                                      Председател : Мирослав Петков

 

СЪОБЩЕНИЕ

Родителската общност на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен подкрепя усилията на ръководството на училището в разработването и реализирането на проект на Училищен център по природни науки и математика. Проектът е одобрен на полуфинал от Фондация „Америка за България“.  На светлия празник Лазарица – 23 април 2016 г. – организираме благотворителен базар с цел набиране на средства за подпомагане съфинансирането на проекта. Очакваме съпричастност от всички приятели! Каним всички на 23 април 2016+ година от 10 до 18 часа във фоайето на зала „Катя Попова“ – Плевен.

ПОКАНА

за свикване на Учередително събрание на сдружение „Успяваме заедно“ – Училищно настоятелство към ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен

Инициативен комитет в състав:

Мирослав Петров Петков, Ваня Георгиева Дражева и Любимка Красимирова Петкова – Вутова свиква учередително събрание с цел учередяване на Училищно настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен.

Каним всички граждани и заинтересовани лица в град Плевен,  на 23.03.2016 година от 18.00 ч.  в сградата на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен – ж.к. „Сторгозия“ ул. „Д-р Петър Берон“ № 2, при следния дневен ред:

 1. Подготовка и приемане на Устав на Училищното настоятелство
 2. Избор на Съвет на настоятелите
 3. Избор на Контролен съвет
 4. Други

Събранието ще се счита за редовно при присъствието на най-малко 7 (седем) физически или юридически лица.

Инициативен комитет

28.01.2016 г.

гр. Плевен