Обществен съвет

Състав на обществения съвет:

Председател: Теменужка Цолова – представител на родителите

Членове: 1. Димитър Пенков – представител на ФО

2. Даринка Блажева – представител на родителите

3. Миглена Цочева – представител на родителите

4. Таня Йолова – представител на родителите

Резервни членове:

  1. Дияна Йотова- представител на родителите
  2. Петя Миланова – представител на родителите
  3. Поля маринова – представител на ФО