Прием

Списък  на учениците от І „а“ клас за учебната 2017 / 18 година, към 09.06.2017 г.

Списък  на учениците от І „б“ клас за учебната 2017 / 18 година, към 09.06.2017 г.

Списък  на учениците от І „в“ клас за учебната 2017/ 18 година, към 09.06.2017 г.

 

Училищен план-прием за учебната 2017/2018 година

 

Списък на записаните ученици в Іа клас за учебната 2016/2017 година

Списък на записаните ученици в Іб клас за учебната 2016/2017 година

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА,

КЪМ 03.06.2016г.

 

 

Заповед № РД 15-156 / 18.02.2016 година на Директора

на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен за определяне на условията

по приема на ученици в І клас за учебната 2016 / 2017 година

Уважаеми родители,

Екип от висококвалифицирани учители, учители-новатори, учители с педагогически опит и име ще се грижат за Вашите деца.

Тук, при нас, учениците ще бъдат обгрижвани, възпитавани, обучавани, с възможности за творчески изяви.

Училището предлага:

Обучение в ПЪРВИ клас със задължителноизбираема подготовка по български език и литература, английски език, математика, информационни технологии.

Класни ръководители: МИЛЕНА ВАСИЛЕВА, ДИАНКА ПЪРВАНОВА

Обучение в подготвителна група с детски учител ЦВЕТАНА ЛУКОВА.

Целодневно обучение в полуинтернатни групи (занимални) – за всяка паралелка.

Училищен психолог.

Безплатно обучение в:

– спортни секции – футбол, волейбол, баскетбол, спортно ориентиране, шахмат, лека атлетика, гимнастика;

– школа по ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО.

Възможност за участие в:

– народни и спортни танци;

– учебни екскурзии и „зелени“ училища;

– олимпиади, конкурси, състезания.

ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен разполага с:

 • красиви и уютни класни стаи;
 • самостоятелен корпус за малките ученици и игротека;
 • модерни компютърни кабинети;
 • кабинети по български език и литература, английски език, математика, физика, химия, география, изобразително изкуство, музика, технологии;
 • училищна библиотека;
 • мултимедийна зала;
 • два физкултурни салона;
 • медицински кабинет;
 • спортни площадки за отдих и игра на малките ученици;
 • многофункционална спортна площадка с изкуствена настилка;
 • училищен стол с топла храна.

ОЧАКВАМЕ ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА!

Документи за записване се приемат всеки ден при Директора на училището. Носете копие от удостоверението за раждане на детето.