Извънкласни дейности

През учебната 2017 / 18 година училището е включено в дейности по проект „Твоят час“.

 

http://uspeh.mon.bg/?m=8&p=&schoolcode=1500110

 

Клубове „Млади възрожденци“ с ръководители Геновева Иванова и Стела Евстатиева