Извънкласни дейности

http://uspeh.mon.bg/?m=8&p=&schoolcode=1500110

 

Клубове „Млади възрожденци“ с ръководители Геновева Иванова и Стела Евстатиева