Час на класа

ГРАФИК

за провеждане на час на класа

2017 / 2018 година – първи учебен срок

Паралелка Класен ръководител Ден

Час

1 І „а” Геновева Иванова четвъртък 11.20 – 11.55
2 І „б” Емил Израелов понеделник 11.20 – 11.55
3 І „в“ Милка Стефанова понеделник 11.20 – 11.55
4 ІІ „а” Милена Василева понеделник 12.05 – 12.40
5 ІІ „б” Дианка Първанова понеделник 11.20 – 11.55
6 ІІІ „а” Цветелина Конова сряда 12.25 – 13.05
7 ІІІ „б” Ирина Симеонова петък 12.25 – 13.05
8 ІV „а” Милена Добрева сряда 12.40 – 13.20
9 ІV „б” Радослава Енева сряда 12.40 – 13.20
10 V „а” Таня Цветанова понеделник 13.10 – 13.50
11 V „б” Маруся Кехайова сряда 13.10 – 13.50
12 V „в“ Виолета Бенкова четвъртък 13.10 – 13.50
13 VІ „а” Маргарета Ковалска понеделник 13.10 – 13.50
14 VІ „б” Силвия Вакинова понеделник 13.10 – 13.50
15 VІІ „а” Детелинка Милчева понеделник 13.10 – 13.50
16 VІІ „б“ Стела Евстатиева понеделник 13.10 – 13.50