Час на класа

ГРАФИК

за провеждане на час на класа

2016 / 2017 година – първи учебен срок

 

Паралелка

Класен ръководител

Ден

Час

 1  І „а“  Милена Василева  петък  11.20 – 11.55
2  І „б“  Дианка Първанова  петък  11.20 – 11.55
3  ІІ „а“  Цветелина Конова  вторник  12.05 – 12.40
4  ІІ „б“  Ирина Симеонова  сряда  11.20 – 11.55
5  ІІІ „а“  Милена Добрева  вторник  12.25 – 13.05
6  ІІІ „б“  Радослава Енева  сряда  12.25 – 13.05
7  ІV „а“  Геновева Иванова  вторник  12.40 – 13.00
8  ІV „б“  Емил Израелов  понеделник  12.40 – 13.00
9  V „а“  Камелия Георгиева  сряда  13.10 – 13.50
10  V „б“  Силвия Вакинова  четвъртък  13.10 – 13.50
11  VІ „а“  Дателинка Милчева  понеделник  13.10 – 13.50
12  VІ „б“  Стела Евстатиева  вторник  13.10 – 13.50
13  VІІ „а“  Любимка Петкова – Вутова  сряда  13.10 – 13.50
14  VІІІ „а“  Константин Згуровски  вторник  13.10 – 13.50