Час за консултиране на родители и ученици и за работа с училищна документация

ГРАФИК

за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и работа с училищна документация

от класните ръководители

2016 / 2017 година – втори учебен срок

 

Паралелка

Класен ръководител

Ден

Час

 1 І „а” Милена Василева сряда 12.00
2 І „б” Дианка Първанова вторник 12.00
3 ІІ „а” Цветелина Конова четвъртък 12.00
4 ІІ „б” Ирина Симеонова четвъртък 12.00
5 ІІІ „а” Милена Добрева четвъртък 12.40
6 ІІІ „б” Радослава Енева вторник 17.45
7 ІV „а” Геновева Иванова сряда 12.15
8 ІV „б” Емил Израелов сряда 12.15
9 V „а” Камелия Георгиева сряда 15.00
10 V „б” Силвия Вакинова сряда 13.05
11 VІ „а” Детелинка Милчева сряда 13.05
12 VІ „б” Стела Евстатиева четвъртък 13.05
13 VІІ „а” Любимка Петкова – Вутова

понеделник

13.05

14 VІІІ „а” Константин Згуровски петък 14.00