Час за консултиране на родители и ученици и за работа с училищна документация

ГРАФИК

за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и работа с училищна документация

от класните ръководители

2017 / 2018 година – първи учебен срок

Паралелка Класен ръководител Ден

Час

1 І „а” Геновева Иванова Вторник 12.05 – 12.40
2 І „б” Емил Израелов Понеделник 12.05 – 12.40
3 І „в“ Милка Стефанова Вторник 11.20 – 11.55
4 ІІ „а” Милена Василева Четвъртък 12.05 – 12.40
5 ІІ „б” Дианка Първанова Вторник 12.05 – 12.40
6 ІІІ „а” Цветелина Конова Понеделник 11.35 – 12.15
7 ІІІ „б” Ирина Симеонова Понеделник 11.35 – 12.15
8 ІV „а” Милена Добрева Четвъртък 12.40 – 13.20
9 ІV „б” Радослава Енева Вторник 12.40 – 13.20
10 V „а” Таня Цветанова Сряда 14.00 – 14.40
11 V „б” Маруся Кехайова Вторник 13.10 – 13.50
12 V „в“ Виолета Бенкова Сряда 13.10 – 13.50
13 VІ „а” Маргарета Ковалска Вторник 13.10 – 13.50
14 VІ „б” Силвия Вакинова Петък 13.10 – 13.50
15 VІІ „а” Детелинка Милчева Вторник 13.10 – 13.50
16 VІІ „б“ Стела Евстатиева Вторник 13.10 – 13.50