Консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

І срок – 2017 / 2018 учебна година

№ по ред

 

Предмет

 

Преподавател

 

Ден

 

Час

 

1.        Начален етап Геновева Иванова петък 12.05 – 12.40
2.        Начален етап Емил Израелов сряда 12.05 – 12.40
3.        Начален етап Милка Стефанова понеделник 12.05 – 12.40
4.        Начален етап Милена Василева вторник 12.05 – 12.40
5.        Начален етап Дианка Първанова сряда 11.20 – 11.55
6.        Начален етап Цветелина Конова понеделник 12.25 – 13.05
7.        Начален етап Ирина Симеонова понеделник 12.25 – 13.05
8.        Начален етап Милена Добрева четвъртък 12.40 – 13.20
9.        Начален етап Радослава Енева понеделник 12.40 – 13.20
10.    Български език и литература Детелинка Милчева четвъртък 14.00 – 14.40
11.    Български език и литература Силвия Вакинова четвъртък 14.00 – 14.40
12.    Английски език Маргарета Ковалска понеделник 14.00 – 14.40
13.    Математика

Информационни технологии

Таня Цветанова понеделник 14.40 – 15.20
14.    Математика

Физика и астрономия

Маруся Кехайова вторник 14.00 – 14.40
15.    История и цивилизация

География и икономика

 

Стела Евстатиева сряда 14.00 – 14.40
16.    Човекът и природата

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Виолета Бенкова сряда 14.00 – 14.40
17.    Изобразително изкуство Любимка Петкова понеделник 14.00 – 14.40
18.    Музика Диана Русева петък 14.00 – 14.40
19.    Физическо възпитание и спорт Константин Згуровски сряда 14.00 – 14.40