Консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ІI срок – 2016 / 2017 учебна година

№ по ред

 

Предмет

 

Преподавател

 

Ден

 

Час

 

1. Начален етап Милена Василева понеделник 11.20
2. Начален етап Дианка Първанова петък 12.00
3. Начален етап Цветелина Конова сряда 12.00
4. Начален етап Ирина Симеонова сряда 12.00
5. Начален етап Милена Добрева понеделник 12.40
6. Начален етап Радослава Енева петък 12.40
7. Начален етап Геновева Иванова петък 12.15
8. Начален етап Емил Израелов четвъртък 12.15
9. Български език и литература Детелинка Милчева сряда 14.00
10. Български език и литература Силвия Вакинова четвъртък 14.00
11. Английски език Маргарета Ковалска понеделник 14.00
12. Математика

Информационни технологии

Таня Цветанова вторник 14.00
13. Математика

Физика и астрономия

Маруся Кехайова петък 14.00
14. История и цивилизация

География и икономика

Стела Евстатиева вторник 14.00
15. Човекът и природата

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Камелия Георгиева понеделник 14.00
16. Изобразително изкуство Любимка Петкова – Вутова четвъртък 14.00
17. Музика Диана Русева сряда 13.05
18. Физическо възпитание и спорт Константин Згуровски петък 14.00