Детелинка Милчева

Учител по български език и литература

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

II ПКС

Специалност: Българска филология

e-mail: dellinna_13@abv.bg