Виолета Василева

968841_573690109318906_1942047546_nПом.-директор по учебната дейност

ОКС: Магистър

II ПКС

ШУ „Еп. Константин Преславски“

Специалност: Начална училищна педагогика