Маргарета Ковалска

Учител по английски език

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Английска Филология

Допълнителна квалификация: Гражданско образование