Любимка Петкова

Учител по изобразително изкуство

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: художник-иконограф

e-mail: lubimkapetkova@abv.bg

Ръководител на СИП по изобразително и приложно изкуство „Сръчко“