Милена Василева

Начален учител

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

II ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Допълнителна квалификация: Английски език в начален етап