Димка Дилкова

Възпитател в начален етап

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

II ПКС