Лице за контакти

Ваня Дражева – Директор – 064 / 850 086

Виолета Радкова – Гл. счетоводител – 064 / 850 027

Виолета Василева – Пом.-директор – 064 / 850 295