Преподаватели в училището за учебната 2016 / 2017 година

Ваня Дражева Директор, преподавател по руски език
Виолета Василева Заместник-директор по учебната дейност, начален учител
Детелинка Милчева Старши учител по български език и литература
Силвия Вакинова Старши учител по български език и литература
Маргарета Ковалска Старши учител по английски език
Илина Панова Старши учител по математика и информационни технологии
Маруся Кехайова Старши учител по математика и физика
Стела Евстатиева Старши учител по история и география
Камелия Георгиева Старши учител по химия и биология
Диана Русева Старши учител по музика
Любимка Петкова Учител по изобразително изкуство и технологии
Константин Згуровски Старши учител по физическо възпитание и спорт
Цветана Лукова Старши учител в детска градина
Геновева Иванова Старши начален учител
Емил Израелов Старши начален учител
Милена Василева Старши начален учител
Дианка Първанова Старши начален учител
Цветелина Конова Старши начален учител
Ирина Симеонова Старши начален учител
Милена Добрева Старши начален учител
Радослава Енева Старши начален учител 
Нели Цветкова Старши учител в начален етап, ГЦОУД
Христина Тотева Старши учител в начален етап, ГЦОУД
Димка Дилкова Старши учител в начален етап, ГЦОУД
Камелия Кръстева Старши учител в начален етап, ГЦОУД
Нора Николова Старши учител в начален етап, ГЦОУД
Гретхен Кирчева Учител в начален етап, ГЦОУД
Мария Георгиева Учител в начален етап, ГЦОУД
Милка Стефанова Старши учител в начален етап, ГЦОУД
Теменужка Решовска Учител в прогимназиален етап, ГЦОУД