Паралелки

Паралелки в училището за учебната 2016 / 2017 година

Подготвителна група Учител: Цветана Лукова
І „а” клас Класен ръководител: Милена Василева
І „б” клас Класен ръководител: Дианка Първанова
ІІ „а” клас Класен ръководител: Цветелина Конова
ІІ „б” клас Класен ръководител: Ирина Симеонова
ІІІ „а” клас Класен ръководител: Милена Добрева
ІІІ „б” клас Класен ръководител: Радослава Енева
ІV „а” клас Класен ръководител: Геновева Иванова
ІV „б” клас Класен ръководител: Емил Израелов
V „а” клас Класен ръководител: Камелия Георгиева
V „б” клас Класен ръководител: Силвия Вакинова
VІ „а” клас Класен ръководител: Детелинка Милчева
VІ „б” клас Класен ръководител: Стела Евстатиева
VІІ „а” клас Класен ръководител: Любимка Петкова – Вутова
VІІІ „а” клас Класен ръководител: Константин Згуровски