Учители

Име, фамилия

Предмет

1

Ваня   Дражева

Директор,   Руски език

2

Виолета   Василева

Зам.-директор,   Начална училищна педагогика

3

Нора Неколова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на І „а“ клас

4

Нели Цветкова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на І „б“ клас

5

Елена Петрова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на І „в“ клас

6

Геновева   Иванова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІ „а“ клас

7

Емил   Израелов

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІ „б“ клас

8

Милка   Стефанова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІ „в“ клас

9

Милена   Василева

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІІ „а“ клас

10

Дианка   Първанова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІІІ „б“ клас

11

Цветелина   Конова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІV „а“ клас

12

Ирина   Симеонова

Начална   училищна педагогика,

класен   ръководител на ІV „б“ клас

13

Детелинка   Милчева

Български   език и литература,

класен   ръководител на V „а“ клас

14

Силвия   Вакинова

Български   език и литература,

класен   ръководител на VІІ „б“ клас

15

Маргарета   Ковалска

Английски   език,

класен   ръководител на VІІ „а“ клас

16

Аксиния Германова

Английски език

17

Таня   Цветанова

Математика,   Информационни технологии,

класен   ръководител на VІ „а“ клас

18

Маруся   Кехайова

Математика,   Физика и астрономия,

класен   ръководител на VІ „б“ клас

19

Сашка Маркова

Математика

20

Стела   Евстатиева

История   и цивилизация, География и икономика,

класен   ръководител на V „б“ клас

21

Виолета   Бенкова

Човекът   и природата, Химия и опазване на   околната среда, Биология и здравно   образование,

класен   ръководител на VІ „в“ клас

22

Любимка   Петкова

Изобразително   изкуство, Технологии и   предприемачество

23

Диана   Русева

Музика

24

Константин   Згуровски

Физическо   възпитание и спорт

Класен ръководител на V „в“ клас

25

Надя Христова

Физическо възпитание и спорт

26

Кремена Ангелова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на І „а“ клас

27

Анелия Петрова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на І „б“ клас

28

Елизабет Савова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на І „в“ клас

29

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на ІІ „а“ клас

30

Ивелина   Тодорова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на ІІ „б“ клас

31

Пламенка   Дочева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на ІІ „в“ клас

32

Димка   Дилкова

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на ІІІ „а“ клас

33

Гретхен   Кирчева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на ІІІ „б“ клас

34

Камелия   Кръстева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на ІV „а“ клас

35

Мария   Георгиева

Начална   училищна педагогика,

група   за целодневна организация на учебния   ден на ІV „б“ клас

36

Стела Христова

История и георгафия,

група   за целодневна организация на учебния   ден на V - VІІ клас

37

Виолина   Иванова

Ресурсен   учител

38

Любомира   Пенева

Училищен   психолог

39

Галя   Петкова

Логопед