Учебни планове

Програмна система за обучение, възпитание и социализация на децата от подготвителна група

Училищен учебен план на І "а" клас

Училищен учебен план на І "б" клас

Училищен учебен план на І "в" клас

Училищен учебен план на 2 клас

Училищен учебен план на 3 клас

Училищен учебен план на 4 клас

Училищен учебен план на 5 "а" клас

Училищен учебен план на 5 "б" клас

Училищен учебен план на 5 "в" клас

Училищен учебен план на 6 клас

Училищен учебен план на 7 клас