След четвърти клас

                      ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” - ПЛЕВЕН

гр. Плевен кв. „Сторгозия” ул.”Д-р Петър Берон” №2 тел.064 / 850086, 850295,e-mail: beron_pl@abv.bg

 

ГРАФИК

на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 година

Първо класиране:

 

Приемане на заявления за прием в пети клас – от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г.;

Обявяване на списъците с класираните ученици на електронната страница

и/или на видно място в училището – на 17.06.2019 г. до края на работния ден;

Записване на класираните ученици – от 18.06.2019 г. до 21.06.2019 г.

 Второ класиране:

 

Обявяване на свободните места и приемане на заявления за прием в пети клас

от 25.06.2019 г. до 28.06.2019 г.;

Обявяване на списъците с класираните ученици на електронната страница

и/или на видно място в училището – на 01.07.2019 г.;

Записване на класираните ученици – от 02.07.2019 г. до 05.07.2019 г.

 

Родителите, подали заявления за прием след определения в графика срок,

подават документи за записване в училището при наличие на свободни места.

 

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

 

  1. Ученици, живеещи в близост до ОУ „Д-р Петър Берон“

по настоящ адрес на родителите/ настойниците ;

 

       2.  Други деца от семейството, обучаващи се в училището;

 

Родителите подават заявления в канцеларията на училището.

               

 

Директор: / п /

Ваня Дражева