Училищно настоятелство

Съобщение

На 10.10.2018 г. от 17.30 ч. ще се състои събрание на Училищно настоятелство "Успяваме заедно" към ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен.

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове.

2. Въпроси, свързани с работата пред учебната година.

3. Организационни въпроси.

Председател: Мирослав Петков